"Chcesz żyć zdrowo
odwiedzaj
Puszczykowo,
jeśli dbasz o zdrówko
odwiedzaj Puszczykówko"

Krystian Marcolla

Kurier Puszczykowski

 AKTUALNOŚCI

 

KURIER PUSZCZYKOWSKI - czytaj w internecie
www.issuu.com/puszczykowo

 
Szanowni Państwo, 
 Drodzy Mieszkańcy Puszczykowa,

 informujemy, iż w dniu 27 maja 2015 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
 podjęło decyzję o samorozwiązaniu Stowarzyszenia uznając, że po 16 latach jego formuła się wyczerpała. 
Uważamy, że trzeba dać szanse innym, ludziom młodszym, jeśli zechcą pracować dla dobra wspólnego, 
w realiach dnia dzisiejszego – Polski rozwijającej się i modernizującej się w dobie internetu na pewno 
szybciej i sprawniej. Puszczykowo, tak jak cała Polska ciągle potrzebuje dialogu wszystkich ze wszystkimi, 
szukania mądrego kompromisu we wszystkich sprawach dotyczących naszego życia. 
   
Obecny numer „Kuriera Puszczykowskiego”  – niezależnej gazety mieszkańców, goszczącej w Państwa 
domach od 16 lat, w której przedstawialiśmy wydarzenia z życia lokalnej społeczności – jest numerem 150(!) 
i ostatnim. Przypominamy w nim nasze działania dla miasta Puszczykowa. 
   
                                                           Z poważaniem 

                                                                                 Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa

 

 
PODZIĘKOWANIA 
   
Za lata znakomitej współpracy dziękujemy przede wszystkim Mieszkańcom Puszczykowa 
Wasze listy, telefony i uwagi były dla nas niezwykle pomocne, inspirowały do działania. 
   
Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za solidarną współpracę dla dobra naszej społeczności.
Praca Stowarzyszenia - w tym wydawanie gazety „Kurier Puszczykowski”- oparta była na WOLONTARIACIE. 
   
Dzisiaj pragniemy szczególnie serdecznie podziękować: 
   
- p. Stanisławowi Balbierzowi – za gospodarskie oko na miasto i wieloletni rekordowy kolportaż Kuriera 
   
- p. Andrzejowi Barczakowi – za niestrudzony wieloletni kolportaż Kuriera i zaangażowanie społeczne 
   
- p. Zbigniewowi Cichockiemu – za piękno profesjonalnych tekstów o architekturze Puszczykowa, 
  publikowanych na łamach Kuriera 
   
- p. Andrzejowi Dyderskiemu – za cierpliwość i doskonałą współpracę, za dbałość o szatę graficzną Kuriera 
   
- p. Agacie Jakubowskiej – za sprawy kulturalne i współpracę przy porządkowaniu otoczenia i poprawie estetyki  
  zabytkowego dworca w Puszczykówku 
   
- p. Halinie Jóźwiak – za serdeczność i wspieranie wspólnych starań o przestrzeń publiczną 
   
- p. Lucjanowi Kicińskiemu za niezwykle sumienne czuwanie nad finansami SPP 
   
- p. Ewie Komorowskiej – za inicjatywę i zaangażowanie w uratowanie zabytkowego dworca w Puszczykówku 
   
- p. Zdzisławowi Kotowi – za sumienne, terminowe i staranne drukowanie Kuriera;
 za piękne okazjonalne wydawnictwa SPP - Dodatki Specjalne Kuriera 
   
- p. Włodzimierzowi Kowalińskiemu – za pomysły i czuwanie nad okładkami Kuriera i oprawą fotograficzną, 
 za wszystkie edycje widokówek z naszego pięknego Puszczykowa 
   
- p. Ninie Kubzdeli – za pomysł renowacji nagrobka Powstańca 

      Wielkopolskiego Juliana  Lange i opiekę nad nim

   
- p. Bolesławowi Kubzdeli – za wieloletnie administrowanie stroną internetową 
   
- p. Błażejowi Krzyżankowi za nadzwyczajne zaangażowanie społeczne, 
szczególnie w dbałości o plac zabaw POLANKA 
   
- p. Maciejowi Krzyżańskiemu – za teksty o historii Puszczykowa na łamach Kuriera 
   
- p. Ewelinie Marcinkowskiej – za pierwsza stronę internetową Stowarzyszenia 
   
- p. Marioli Mareckiej Chudak – za pomysł i wieloletni trud niesienia pomocy mieszkańcom 
  i prowadzeniu pośrednictwa na  łamach KP „Pozwólmy bezużytecznym dla nas przedmiotom dać drugie życie” 
   
- p. Marcinowi Muthowi – za niezwykle merytoryczne artykuły dotyczące wielu dziedzin życia miasta Puszczykowa 
   
- p. Henrykowi Stybaniewczowi – za wieloletnie wspieranie pięknych Konkursów Ogrodów i fachowe doradztwo 
   
- pp. Redaktorom Naczelnym Kuriera, którzy w ciągu 16 lat prowadzili miesięcznik 
      prowadzili 
  - p. Przemysławowi Schulzowi 
  - p. Zofii Skibińskiej 
  - p. Ewie Stasiak 
  - p. Izabelli Barczak – Komorowskiej 
  - p. Katarzynie Trybuś 
   
Dziękujemy Wszystkim Autorom tekstów publikowanych przez 16 lat w Kurierze, 
przekazywanych nam zawsze bezpłatnie. 
   
W sposób szczególny dziękujemy dzisiaj wszystkim licznym kolporterom Kuriera, byłym i obecnym 
– przez 16 lat było ich wielu (pewnie ok. 50). Bez nich, bez ich zaangażowania i sumienności 
„Kurier Puszczykowski” co miesiąc nie docierał by do Państwa domów. 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                       
   
                                                                            
   

 

 

Plac zabaw i rekreacji

Zapraszamy dzieci na nowy plac zabaw, który powstał u zbiegu ulic Mazurskiej i Pomorskiej w Puszczykowie. To tutaj znajdowała się mała polanka, o której czystość zabiegali okoliczni mieszkańcy i Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, organizując przez wiele lat akcje sprzątania lasu. W czasie pracowitych spotkań sąsiedzkich marzyliśmy, że kiedyś zrobimy tu miejsce zabawy dla naszych dzieci, umożliwimy aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu; będzie  tu miejsce wypoczynku i rekreacji nie tylko naszych milusińskich ale i ich rodziców i opiekunów oraz seniorów. Gdy zmieniły się przepisy i mieszkańcy uzyskali możliwość samodzielnego działania Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa wystąpiło do Burmistrza Miasta z wnioskiem o realizację tzw. inicjatywy lokalnej – utworzenie tu placu zabaw i rekreacji. Dzięki wspólnym, społecznym działaniom mieszkańców i SPP oraz dotacji Urzędu Miasta,  a także dużej pomocy i  życzliwości pracowników Urzędu, oddajemy dziś „POLANKĘ”- nowe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci i odpoczynku dla ich opiekunów. Miejsce to nadal pozostanie pod naszym wspólnym nadzorem – sami musimy dbać o czystość i estetykę tego miejsca; zabawki po skończonej zabawie chować do kufra PIRATA; śmieci wrzucać do koszy, zamykać furtkę, by psy nie zanieczyszczały miejsca zabaw
i żeby było bezpiecznie.

W miarę możliwości finansowych planujemy pozyskać jeszcze dodatkowe urządzenia do zabawy i rekreacji.

                                                Miłych wakacji na placu zabaw!

                                                      Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa